Szukaj

Reklamacje


  • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi, za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru w zakresie określonym w ustawie kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa
  • Zgłoszenie reklamacji, należy wysłać do siedziby firmy na adres: 

Red Rubin
ul. Spalinowa 13 
04-058 Warszawa 
z dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy.

  • Do przesyłki reklamacyjnej prosimy dołaczyć oryginał paragonu lub faktury oraz wypełniony formularz reklamacji (do pobrania tutaj) lub inny formularz/pismo zawierające podstawowe dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis przedmiotu, opis wady lub niezgodności z umową oraz reklamowany przedmiot.
  • W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
  • W ramach reklamacji Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, ewentualnie  zwrotu pieniędzy.
  • W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
  • W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Red Rubin nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zerwanie, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), Red Rubin skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
  • Red Rubin nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów